Logo ČVUT
EDD ČVUT

 
Ústřední knihovna ČVUT
Elektronické dodávání dokumentů z ČVUT
Závěrečná zpráva
 
3. Postup řešení
 
Předchozí PředchozíDalší Další
 

3.1 Věcné řešení

Již na počátku bylo rozhodnuto, že systém musí být přistupný všem uživatelům z ČVUT, ať již jsou na svém pracovišti, nebo pracují doma. Z toho důvodu byl systém realizován jako webovská aplikace.

Druhým problémem bylo, jak zajistit, aby dodávání dokumentů koncovým uživatelům respektovalo autorský zákon (§25, odst. 1 a §37, odst 2a) zákona 121/2000 Sb). Paragraf 25 odst. 1 jednoznačně uvádí, že se musí jednat o tiskovou rozmnoženinu na papír, odstavec 2a paragrafu 37 pak stanoví podmínky, za jakých může být vytvořena elektronická podoba dokumentu.

První problém byl vyřešen tak, že běžný koncový uživatel nepřijde nikdy do styku s elektronickou podobou dokumentu, má pouze možnost nechat si dokument vytisknout na některé síťové tiskárně dostupné na ČVUT. V současnosti jsou pak dokumenty dodávány v rámci ČVUT bezúplatně.

Problém druhý je zajištěn tak, že systém udržuje digitální podobu dokumentu pouze po dobu nezbytně nutnou (do vytištění dokumentu uživatelem), a nikde ji poté neuchovává (i když při použití systému v knihovnách by to dle §37 odst. 1 bylo možné).


(c) 1999-2009 České vysoké učení technické v Praze, provozuje Výpočetní a informační centrum & Ústřední knihovna. Poslední změna 30. 01. 2001