Logo ČVUT
EDD ČVUT

 
Ústřední knihovna ČVUT
Elektronické dodávání dokumentů z ČVUT
 
EDD - Elektronické dodávání dokumentů uživatelům z ČVUT
 
 

Obecná pravidla využívání systému EDD ČVUT

Využívat systém mohou zaměstnanci, doktorandi, diplomanti, případně i studenti ČVUT. Při vyřizování žádostí jsou požadavky zpracovávány v tomto pořadí.

Vložené e-mailové adresy musí končit na .cvut.cz. Pro registraci používejte pouze svou školní adresu, jinak bude Váš požadavek zamítnut.

Podávání požadavků

Požadavky, které budou vyřízeny z fondu ÚK ČVUT, jsou zdarma.

Požadavky, které můžete získat z elektronických časopisů (viz Informační zdroje na ČVUT), budou vyřízeny a doplněny informací, kde je tento časopis online dostupný.

Požadavky, které je možno uspokojit z Virtuální polytechnické knihovny jsou účtovány dle ceníku VPK. Pro uživatele z ČVUT jsou prozatím všechny služby hrazeny z rozpočtu Ústřední knihovny ČVUT.

Ostatní požadavky (časopisy nedostupné ve VPK nebo nedostupné v ČR) jsou získávány prostřednictvím služby MVS a MMVS. Objednávky ze zahraničí stojí v současnosti 80,-Kč za 1-10 stran kopie, popř. 350.- Kč za článek získaný z British Library a zámoří - ceny jsou odvozeny z cen STK, která MMVS vyřizuje - viz ceník VPK. Pro uživatele z ČVUT jsou prozatím všechny služby hrazeny z rozpočtu Ústřední knihovny ČVUT.

Nová smlouva

Od 1. 2. 2013 platí nová pravidla pro poskytování služeb EDD.

Knihovny ČVUT jsou zastupovány Virtuální polytechnickou knihovnou (VPK), seznamte se, prosím, s knihovním řádem VPK. Služby jsou placené - viz ceník VPK. Pro uživatele z ČVUT jsou prozatím všechny služby hrazeny z rozpočtu Ústřední knihovny ČVUT.

Pro poskytování elektronické kopie přes službu elektronického dodávání dokumentu je potřeba, aby všichni uživatelé uzavřeli novou smlouvu. Formulář vyplňte a 3 podepsané kopie pošlete do Ústřední knihovny ČVUT v Dejvicích.


(c) 1999-2009 České vysoké učení technické v Praze, provozuje Výpočetní a informační centrum & Ústřední knihovna. Poslední změna 13. 12. 2016