Logo ČVUT
EDD ČVUT

 
Ústřední knihovna ČVUT
Elektronické dodávání dokumentů z ČVUT
Závěrečná zpráva
 
Evidenční list zprávy
 
Předchozí PředchozíDalší Další
 
Název úkolu:Elektronické dodávání dokumentů uživatelům ČVUT
Druh úkolu:Grant č. 1037/2000 Fondu rozvoje VŠ
Zadavatel úkolu:Fond rozvoje vysokých škol
Řešitelské pracoviště:Výpočetní a informační centrum ČVUT Praha
Zodpovědný řešitel:ing. Petr Vandrovec
Druh zprávy:závěrečná
Autor:Vandrovec, P.
Datum předložení zprávy:31. ledna 2001
Uložení zprávy:Výpočetní a informační centrum ČVUT
Zikova 4, 166 35 Praha 6
Anotace:Systém elektronického dodávání dokumentů knihoven ČVUT slouží knihovnám, zaměstnancům a studentům univerzity. Uživatelé registrují své požadavky na dokumenty prostřednictvím WWW rozhraní. Digitalizační pracoviště jednotlivých knihoven požadavky vyřizují a vytvářejí příslušné dokumenty. Ty jsou pak uloženy do systému a příslušný uživatel je vyrozuměn, že jeho požadavek je vyřízen. Na příslušné WWW stránce pak může uživatel spustit tisk požadovaného dokumentu na své tiskárně.
Klíčová slova:Elektronické dodávání dokumentů, Počítačová síť, World Wide Web, Aplikace PHP

(c) 1999-2009 České vysoké učení technické v Praze, provozuje Výpočetní a informační centrum & Ústřední knihovna. Poslední změna 09. 03. 2001