Logo ČVUT
EDD ČVUT

 
Ústřední knihovna ČVUT
Elektronické dodávání dokumentů z ČVUT
Závěrečná zpráva
 
1. Úvod
 
Předchozí PředchozíDalší Další
 

Předkládaná zpráva podává přehled o postupu řešitelských prací, jejich výsledcích a závěrech z nich plynoucích. Dále obsahuje vyúčtování přidělených finančních prostředků.

Projekt si kladl za cíl vytvořit ucelený systém pro elektronické dodávání dokumentů jednotlivým uživatelům z řad zaměstnanců, doktorandů, a případně i studentů ČVUT. Systém byl vytvořen jako webovská aplikace volně přístupná z Internetu.

Projekt byl realizován tak, jak byl navržen v grantové přihlášce. Nad rámec projektu byl pozměněn formulář pro zadání požadavku tak, aby obsahoval všechny údaje používané Servisním centrem Virtuální polytechnické knihovny (dále jen SC VPK), a bylo vytvořeno rozhranní pro komunikaci mezi digitalizačním programem používaným SC VPK a systémem Elektronického dodávání dokumentů ČVUT (dále jen EDD ČVUT).


(c) 1999-2009 České vysoké učení technické v Praze, provozuje Výpočetní a informační centrum & Ústřední knihovna. Poslední změna 30. 01. 2001