Logo ČVUT
EDD ČVUT

 
Ústřední knihovna ČVUT
Elektronické dodávání dokumentů z ČVUT
Závěrečná zpráva
 
3.2 Technické a programové řešení
 
Předchozí PředchozíDalší Další
 

Pro provoz adresáře byl zakoupen z prostředků řešitelského pracoviště počítač, na který byl nainstalován operační systém Linux, http server Apache a jednoúčelově vytvořený systém pro evidenci uživatelů, jejich požadavků na doručení dokumentů, evidenci digitalizačních pracovišť, zpracování požadavků těmito pracovišti, pro evidenci síťových tiskáren a pro tisk na nich.

Z prostředků grantu bylo zakoupeno 5 skenerů HP ScanJet 6200C, kterými byly vybaveny knihovny ČVUT, resp. jejich digitalizační pracoviště.

Programové vybavení systému bylo vytvořeno v programovacím jazyce PHP, pro reprezentaci databázových souborů byla využita knihovna db2 běžně dostupná v unixovém prostředí. Jako formát pro předávání dokumentů uvnitř systému byl zvolen formát PDF (Portable Document Format), který je na webu běžně využíván.

Celé programové vybavení je pak provozováno na Linuxovém serveru s webovým serverem Apache. Jak tato volba, tak i volba programovacích nástrojů (dostupných dle licence GPL) a použitých formátů dat (formáty bez licenčních poplatků) umožňuje, že kromě pořízení hardwaru serveru nejsou při zprovoznění systému žádné další finanční náklady.


(c) 1999-2009 České vysoké učení technické v Praze, provozuje Výpočetní a informační centrum & Ústřední knihovna. Poslední změna 30. 01. 2001