Logo ČVUT
EDD ČVUT

 
Ústřední knihovna ČVUT
Elektronické dodávání dokumentů z ČVUT
Závěrečná zpráva
 
5. Vyúčtování finančních prostředků
 
Předchozí PředchozíDalší Další
 

Projekt získal požadovanou dotaci ve výši 209.000,- Kč neinvestičních prostředků a ve výši 100.000,- investičních prostředků jako finanční spolúčast řešitelského pracoviště.

PŘEHLED ČERPANÝCH PROSTŘEDKŮ

Počítač Flexor P200-17"100.711,-
Investiční náklady celkem100.711,-
NEINVESTIČNÍ NÁKLADY
Odměna řešiteli10.000,-
Mzdové prostředky celkem10.000,-
Drobný hmotný a nehmotný majetek (5 skenerů pro digitalizační pracoviště knihoven ČVUT) 94.977,-
Služby (analytické a programátorské práce pro vytvoření programového vybavení systému EDD ČVUT) 104 911,-
Zdravotní a sociální pojistné3.500,-
Ostatní neinvestiční náklady celkem203.388,-
Neinvestiční náklady celkem213.388,-

Zvýšené finanční prostředky, které byly čerpány nad rámec dotace FRVŠ, ve výši 4.388,- Kč byly hrazeny z prostředků řešitelského pracoviště.


(c) 1999-2009 České vysoké učení technické v Praze, provozuje Výpočetní a informační centrum & Ústřední knihovna. Poslední změna 30. 01. 2001