Logo ČVUT
EDD ČVUT

 
Ústřední knihovna ČVUT
Elektronické dodávání dokumentů z ČVUT
Závěrečná zpráva
 
6. Závěr
 
Předchozí PředchozíDalší Další
 

Projekt si kladl za cíl vytvoření systému EDD ČVUT. Cíle projektu byly, jak uvádí závěrečná zpráva, splněny beze zbytku. Systém byl v průběhu roku 2000 uveden do provozu a ukázal, že splňuje požadavky na poskytování kvalitních a rychlých meziknihovních služeb. Byl využíván v rutinním provozu knihovnami ČVUT a Univerzitní knihovnou VŠB-TUO. Ve zkušebním provozu byl nabídnut i vybraným uživatelům ČVUT. Od začátku roku 2001 bude elektronické dodávání dokumentů pro uživatele ČVUT ve standardní nabídce knihovnicko-informačních služeb.

Nad rámec projektu bylo vytvořeno řešení, které umožňuje napojení systému EDD ČVUT na služby Servisního centra Virtuální polytechnické knihovny, tudíž lze konstatovat, že výsledky projektu nejsou určeny pouze uživatelům jedné vysoké školy, ale i těm, jejichž knihovny jsou účastníky sdružení Virtuální polytechnické knihovny (v současné době to jsou všechny technické vysoké školy).

Všech cílů stanovených v přihlášce projektu bylo dosaženo.


(c) 1999-2009 České vysoké učení technické v Praze, provozuje Výpočetní a informační centrum & Ústřední knihovna. Poslední změna 30. 01. 2001